Redakčné oznámenie č. r1/c96/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.

Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011