Redakčné oznámenie č. r1/c68/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2011 Z. z.

Čiastka 68/2011
Platnosť od 13.07.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2011 Z. z. o podpísaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa

V úvode oznámenia majú byť namiesto slov „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 2011 bola v Brde podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa“ správne uvedené slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa“.