Redakčné oznámenie č. r1/c67/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z.

Čiastka 67/2011
Platnosť od 09.07.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov

V § 2 ods. 5 a v prílohe má byť nad slovom „predpisu“ namiesto odkazu na poznámku pod čiarou 1 správne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou 2.