Oznámenie č. 88/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 29/2011
Platnosť od 31.03.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.