Rozhodnutie č. 80/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 28/2011
Platnosť od 25.03.2011

80

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23. marca 2011

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. júna 2011,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Richard Sulík v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. júna 2011

ObecVolí saOkresKraj
Jablonica poslanciSenicaTrnavský kraj
Trebichavastarosta Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Nový Tekovstarosta Levice
Nitriansky kraj
Starý Hrádok poslanec
Bajtavastarosta Nové Zámky
Jedľové Kostoľanystarosta Zlaté Moravce
Oščadnicastarosta ČadcaŽilinský kraj
Kvačany poslanecLiptovský Mikuláš
Vyšná Bocastarostaposlanci
Horná Mičiná poslanciBanská BystricaBanskobystrický kraj
Banský Studenecstarosta Banská Štiavnica
Dolná LehotastarostaposlanciBrezno
Bzovská Lehôtkastarosta Zvolen
Lenartovstarosta BardejovPrešovský kraj
Hradisko poslanciKežmarok
Harakovcestarosta Levoča
Levočaprimátor 
Lažanystarosta Prešov
Sviniastarostaposlanci
Husákstarosta SobranceKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. júna 2011

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec1. 4. 2011
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
21. 4. 2011
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
1. 5. 2011
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany1. 5. 2011
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
6. 5. 2011
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
11. 5. 2011
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce16. 5. 2011
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
21. 5. 2011
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
26. 5. 2011
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec31. 5. 2011
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany5. 6. 2011
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
8. 6. 2011
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
10. 6. 2011
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
23. 6. 2011
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
25. 6. 2011