Vyhláška č. 475/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

(v znení č. 161/2017 Z. z.)

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.07.2017