Vyhláška č. 473/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

(v znení č. 172/2016 Z. z.)

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.06.2016