Oznámenie č. 427/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz formou výmeny nót

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2011.

427

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 20. októbra 2011 a 27. októbra 2011 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2011.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.