Oznámenie č. 425/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 363/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

425

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Opatrenie bude uverejnené v čiastke č. 37 – 48 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.