Nariadenie vlády č. 416/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd

(v znení č. 213/2016 Z. z.)

Čiastka 128/2011
Platnosť od 26.11.2011
Účinnosť od 15.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2016 213/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.12.2011 - 14.07.2016