Vyhláška č. 378/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011
Účinnosť od 01.05.2019 do31.12.2021 (za 26 dní)