Nariadenie vlády č. 343/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20.10.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2012
Zrušený 326/2012 Z. z.

OBSAH

343

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. októbra 2011,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na

a) 327,20 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,880 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.