Oznámenie č. 310/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti obrany

Čiastka 100/2011
Platnosť od 05.10.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2011 v súlade s článkom 16 ods. 1.

310

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2011 v súlade s článkom 16 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.