Oznámenie č. 273/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska Holíč – Hodonín

Čiastka 88/2011
Platnosť od 23.08.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2011 v súlade s článkom 12 ods. 1.

273

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. augusta 2011 bola v Hodoníne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska Holíč – Hodonín.

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2011 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.