Oznámenie č. 211/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Litovskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 67/2011
Platnosť od 09.07.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 6. júna 2011 v súlade s článkom 8.

211

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2011 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Litovskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 6. júna 2011 v súlade s článkom 8.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.