Rozhodnutie č. 205/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 66/2011
Platnosť od 02.07.2011

205

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 28. júna 2011

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2011,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Richard Sulík v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

ObecVolí saOkresKraj
Malé Dvorníky poslanecDunajská StredaTrnavský kraj
Slovenská Nová Vesstarosta Trnava
Cabaj-Čáporstarosta NitraNitriansky kraj
Vavrečkastarosta NámestovoŽilinský kraj
Horná Mičinástarosta Banská BystricaBanskobystrický kraj
Hubovostarosta Rimavská Sobota
Dačov Lomstarosta Veľký Krtíš
Bzovská Lehôtka poslanecZvolen
Kľakstarosta Žarnovica
Harakovcestarosta LevočaPrešovský kraj
Kvakovcestarosta Vranov nad Topľou

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec12. 8. 2011
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
1. 9. 2011
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
11. 9. 2011
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany11. 9. 2011
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
16. 9. 2011
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
21. 9. 2011
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce26. 9. 2011
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
1. 10. 2011
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná volebná
komisia
6. 10. 2011
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec11. 10. 2011
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany16. 10. 2011
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
19. 10. 2011
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná
komisia
21. 10. 2011
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
3. 11. 2011
 26 – 1Volebný deňokrsková volebná
komisia
5. 11. 2011