Zákon č. 184/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 59/2011
Platnosť od 24.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.06.2011