Oznámenie č. 169/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci

Čiastka 54/2011
Platnosť od 09.06.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 15. júna 2011 v súlade s článkom 27 ods. 1.

169

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 2010 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 15. júna 2011 v súlade s článkom 27 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.