Zákon č. 161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 301/2012 Z. z., 102/2014 Z. z.)

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Účinnosť od 01.05.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2014 102/2014 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2012 - 30.04.2014 301/2012 Z. z.
01.07.2011 - 31.10.2012