Vyhláška č. 149/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

Čiastka 47/2011
Platnosť od 25.05.2011
Účinnosť od 01.01.2021