Oznámenie č. 142/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Veterinárnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva (Praha 4. júla 1972)

Čiastka 45/2011
Platnosť od 11.05.2011

142

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Veterinárnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva (Praha 4. júla 1972) (vyhláška č. 98/1973 Zb.) skončí 11. októbra 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.