Oznámenie č. 141/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 – 2015

Čiastka 45/2011
Platnosť od 11.05.2011
Redakčná poznámka

Program nadobudne platnosť 13. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 10.1.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. apríla 2011 bol v Skopje podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 – 2015.

Program nadobudne platnosť 13. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 10.1.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.