Redakčné oznámenie č. r1/c77/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 173/2010 Z. z.

Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 173/2010 Z. z. o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997

Nadpis dohovoru „Dohovor medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997“ má správne znieť „Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997“.