Redakčné oznámenie č. r1/c152/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z.

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh

1. V prílohe č. 2 prvej časti riadku „typ (výrobca)“ má byť namiesto čísla „7.3.“ správne uvedené číslo „7.3.1“.

2. V prílohe č. 2 tretej časti písmene D bode 26 majú byť namiesto slov „je byť vybavené“ správne uvedené slová „je vybavené“.

3. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene C bode 2.2 majú byť namiesto slov „nie je byť rozdiel“ správne uvedené slová „nie je rozdiel“.