Redakčné oznámenie č. r3/c119/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 297/2010 Z. z.

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 297/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

1. V prílohe vyhlášky namiesto slov:

0050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/501,5041,504

majú byť správne uvedené slová:

050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/501,5041,504

“.

2. V prílohe vyhlášky namiesto slov:

i0061-029Bučany 1I/61, III/061069Bučany 2I/61, III/0620080,603 0,603

majú byť správne uvedené slová:

061-029Bučany 1I/61, III/061069Bučany 2I/61, III/0620080,603 0,603

“.

3. V prílohe vyhlášky namiesto slov:

0065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/0650390,468 0,142

majú byť správne uvedené slová:

065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/0650390,468 0,142

“.

4. V prílohe vyhlášky namiesto slov:

60066-036aSlovenská Ľupča 1I/66, III/066042Slovenská Ľupča 2 3,672 3,672

majú byť správne uvedené slová:

066-036aSlovenská Ľupča 1I/66, III/066042Slovenská Ľupča 2 3,672 3,672

“.