Úplné znenie č. 82/2010 Z. z.Úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 44/2010
Platnosť od 17.03.2010