Oznámenie č. 66/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 35/2010
Platnosť od 27.02.2010
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. januára 2011. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.