Zákon č. 60/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 474/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 31/2010
Platnosť od 26.02.2010
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 474/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2010 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

26.02.2010