Nariadenie vlády č. 520/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

Čiastka 193/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.07.2017

Pôvodný predpis

28.12.2010