Oznámenie č. 475/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 180/2010
Platnosť od 15.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudli platnosť 26. októbra 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 26. októbra 2010.