Vyhláška č. 341/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

(v znení č. 265/2018 Z. z., 3/2020 Z. z.)

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Účinnosť od 15.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2020 3/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2018 - 14.01.2020 265/2018 Z. z.
01.09.2010 - 30.09.2018