Oznámenie č. 330/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 31. júla 2010 v súlade s článkom 10 ods. 1.

330

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2010 bola v Jakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov.

Dohoda nadobudne platnosť 31. júla 2010 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.