Výnos č. 328/2010 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Účinnosť od 30.07.2010

OBSAH

328

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 27. júla 2010,

ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 564/2009 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Zrušuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 30. júla 2010.

Jozef Mihál v. r.