Vyhláška č. 32/2010 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)

Čiastka 19/2010
Platnosť od 30.01.2010
Účinnosť od 01.02.2010 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2010 - 17.10.2016

Pôvodný predpis

30.01.2010