Nariadenie vlády č. 288/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z.

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2018
Zrušený 581/2004 Z. z.

OBSAH