Oznámenie č. 286/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010

286

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. júna 2010 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2012 z 28. apríla 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 30. apríla 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 25. mája 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 28. mája 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.