Oznámenie č. 285/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 3. júna 2010 v súlade s článkom 10.

285

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 2010 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky.

Memorandum nadobudlo platnosť 3. júna 2010 v súlade s článkom 10.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.