Oznámenie č. 246/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií

Čiastka 98/2010
Platnosť od 04.06.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.

246

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2010 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií.

Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.