Vyhláška č. 159/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z.

Čiastka 65/2010
Platnosť od 15.04.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 15.04.2010 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 23. marca 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 prvá veta znie: „Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012

OkresEmisné kvóty v t/rok
20112012
Bratislavský kraj  
Bratislava I3030
Bratislava II11 07010 500
Bratislava III4030
Bratislava IV4030
Bratislava V3030
Malacky270260
Pezinok3030
Senec3030
   
Trnavský kraj  
Trnava340320
Dunajská Streda340320
Galanta270250
Hlohovec3030
Piešťany3030
Senica3030
Skalica3030
   
Trenčiansky kraj  
Trenčín340320
Bánovce nad Bebravou3030
Ilava7060
Myjava3030
Nové Mesto nad Váhom3030
Partizánske580550
Považská Bystrica580550
Prievidza36 75034 900
Púchov240230
   
Nitriansky kraj  
Nitra3030
Komárno3030
Levice3030
Nové Zámky1 3501 280
Šaľa580550
Topoľčany3030
Zlaté Moravce3030
   
Žilinský kraj   
Žilina1 8501 740
Bytča3030
Čadca3030
Dolný Kubín3030
Kysucké Nové Mesto3030
Liptovský Mikuláš3030
Martin1 7501 680
Námestovo3030
Ružomberok750700
Turčianske Teplice3030
Tvrdošín3030
   
Banskobystrický kraj  
Banská Bystrica3030
Banská Štiavnica3030
Brezno7060
Detva3030
Krupina3030
Lučenec9080
Poltár3030
Revúca1 3501 300
Rimavská Sobota3030
Veľký Krtíš3030
Zvolen2 3002 200
Žarnovica3030
Žiar nad Hronom650600
   
Prešovský kraj  
Prešov3030
Bardejov3030
Humenné1 2001 140
Kežmarok3030
Levoča3030
Medzilaborce3030
Poprad3030
Sabinov3030
Snina170160
Stará Ľubovňa3030
Stropkov3030
Svidník3030
Vranov nad Topľou2 1502 000
   
Košický kraj  
Košice I3030
Košice II10 75010 200
Košice III3030
Košice IV2 0501 950
Košice-okolie7060
Gelnica3030
Michalovce5 8505 550
Rožňava3 2503 100
Sobrance3030
Spišská Nová Ves3030
Trebišov3030“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.


Jozef Medveď v. r.