Vyhláška č. 130/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 55/2010
Platnosť od 02.04.2010
Účinnosť od 15.04.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.04.2010