Oznámenie č. 12/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

Čiastka 5/2010
Platnosť od 14.01.2010
Účinnosť do 30.11.2015
Zrušený 309/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Pôvodný predpis

14.01.2010