Redakčné oznámenie č. r1/c66/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2009 Z. z.

Čiastka 66/2009
Platnosť od 15.05.2009

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2009 Z. z. o vydaní výnosu z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

V oznámení č. 98/2009 Z. z. má byť za slovami „vzor triediacej karty.“ uvedený nasledujúci text:

„Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 365/2006 Z. z.“.