Redakčné oznámenie č. r1/c25/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V prílohe č. 1 II. diele čl. 16 ods. 20 a 21 má byť namiesto slova „pre“ správne uvedené slovo „na“.

2. V prílohe č. 1 II. diele majú byť články 24, 25 a 26 správne označené ako články 23, 24 a 25.