Oznámenie č. 90/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 36/2009
Platnosť od 13.03.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 16 ods. 1.

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 16 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.