Vyhláška č. 600/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

(v znení č. 181/2013 Z. z.)

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 15.07.2013 do22.02.2018
Zrušený 39/2018 Z. z.