Opatrenie č. 590/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 15.01.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2010 - 31.12.2012