Nariadenie vlády č. 565/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH