Oznámenie č. 544/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza

Čiastka 188/2009
Platnosť od 18.12.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2009 v súlade s článkom 5.

544

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza.

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2009 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.