Oznámenie č. 543/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984

Čiastka 188/2009
Platnosť od 18.12.2009 do20.11.2010
Redakčná poznámka

Listinu o výpovedi prezident Slovenskej republiky podpísal 11. novembra 2009.

543

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. novembra 2010 sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (vyhláška č. 96/1985 Zb.) v súlade s článkom 17.

S vypovedaním zmluvy Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 930 z 2. júla 2008.

Listinu o výpovedi prezident Slovenskej republiky podpísal 11. novembra 2009.