Nariadenie vlády č. 522/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 184/2009
Platnosť od 12.12.2009 do31.07.2014
Účinnosť od 01.12.2010 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010 okrem bodov 6, 8 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010, a okrem bodov 5 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2010 - 31.07.2014 Delená účinnosť
01.06.2010 - 30.11.2010 Delená účinnosť
15.05.2010 - 31.05.2010